Lees meer over Girls only
Meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis, je hoort het steeds vaker, bijvoorbeeld op het nieuws. Misschien staat het wel heel ver van je af, misschien weet je er al best wat van. Maar wat is het nou precies? In dit artikel lees je er over.


Meisjesbesnijdenis, waar komt het vandaan?

Meisjesbesnijdenis komt eigenlijk vanuit een traditie die vooral in Afrika nog veel voor komt. In landen als Somalië, Ethiopië, Soedan en Egypte is het volgens de cultuur en tradities normaal dat elk meisje wordt besneden. Toch komt meisjesbesnijdenis ook in Europa voor, en zelfs in Nederland.

 

Overigens wordt vaak gedacht dat meisjesbesnijdenis iets islamitisch is; dit is echter niet waar. Het komt wel vaak voor in landen die overheersend islamitisch zijn, maar komt vanuit de cultuur en niet de religie.

 

Voor meisjesbesnijdenis wordt in Nederland vaak de afkorting VGV gebruikt. Deze afkorting staat voor Vrouwelijke Genitale Verminking. Vrouwenbesnijdenis is in alle westerse landen verboden, en dus ook in Nederland, en strafbaar als misdrijf.


Wat gebeurt er bij meisjesbesnijdenis?

Een besnijdenis kan voor veel meisjes een heel pijnlijke en traumatische ervaring zijn.

Bij een meisjesbesnijdenis worden namelijk de schaamlippen en/of de clitoris gedeeltelijk of helemaal weggesneden. Er zijn drie soorten van besnijdenis:

 

  • De eerste, lichtste vorm, waarbij er in de voorhuid van de clitoris een sneetje wordt gemaakt.
  • De tweede vorm, waarbij de hele clitoris wordt weggesneden en de wond wordt dichtgenaaid.
  • De derde, zwaarste vorm, waarbij niet alleen de clitoris wordt weggesneden, maar ook de grote en kleine schaamlippen. Bij deze vorm van besnijdenis worden de wonden dichtgemaakt door de besneden vlakken van de grote schaamlippen aan elkaar te naaien. Er blijft dan een kleine opening over, ter grootte van een dik potlood, om te plassen en voor menstruatiebloed.

 

Niet altijd worden de wonden dichtgenaaid. Soms worden ze ook opengelaten zodat ze vanzelf dichtgroeien.

 

Een andere manier van meisjesbesnijdenis kan zijn het wegbranden van de geslachtsdelen. Dit kan slecht worden gehecht.

 

Het komt wel eens voor, vooral in Afrika, dat het besnijden zonder verdoving wordt gedaan. Vaak is het dan erg pijnlijk voor het meisje tijdens de behandeling, maar ook daarna, tijdens het helen van de wond.


Waarom worden meisjes besneden?

Meisjes worden meestal op jonge leeftijd besneden, in ieder geval vóór de puberteit. Het geeft de overgang aan van meisje naar jonge vrouw. Ouders laten hun dochter besnijden uit liefde, om hun dochter te beschermen en om haar toekomst veilig te stellen. Veel meisjes zien de ingreep als iets vanzelfsprekends: het hoort erbij en veel familieleden zijn ook besneden. Vaak zijn ze opgelucht en trots als het voorbij is. De pijn hoort bij het leven van een vrouw, zoals ook de pijn bij een bevalling. Omdat het om een traditie gaat, wordt het gezien als iets gewoons. Er wordt dan ook vaak een ceremonie, een soort feest, aan verbonden.

 

Een meisje wordt vooral besneden om haar een toekomst te geven. Dat betekent in de landen waar meisjesbesnijdenis nog wordt gedaan, dat het meisje 'rein' wordt genoemd. In die cultuur staat dat voor reinheid, dat je geen foute dingen doet, geen relatie neemt en ook niet aan seks denkt. Het meisje wordt dan een jonge vrouw, klaar om in het huwelijk te treden.

 

Meisjes die niet worden besneden worden in die cultuur al snel als ‘vies’ gezien. Je hebt dan niet deelgenomen aan de traditie en bent in die landen dan een verkeerd persoon. De kansen voor een onbesneden meisje zijn in die cultuur in Afrika niet al te goed, omdat zij dan niet snel een man zal kunnen vinden die met haar trouwt.


Wat zijn de gevolgen?

Door het besnijden kun je psychische klachten krijgen en problemen met betrekking tot seksualiteit. Voor een besneden meisje is seks of een bevalling vaak erg pijnlijk, omdat de besnijdenis ervoor heeft gezorgd dat ze nog maar een kleine ingang heeft.

Ook is de kans op lichamelijke klachten groot, tijdens de ingreep maar ook daarna. Het is in Afrika een traditie en wordt daar ook nog het meest uitgevoerd. Deze landen hebben niet echt medische hulpmiddelen die ze gebruiken, zoals medicijnen, een verdoving of hygiënische instrumenten. Tijdens een besnijdenis en tijdens het heelproces kan het meisje daardoor een ontsteking krijgen als de wond niet goed heelt of er een bacterie in terecht komt.


Hoe wordt er in Nederland mee omgegaan?

In Nederland is meisjesbesnijdenis een strafbaar feit. Naar de Nederlandse normen en waarden is het plegen van dat feit eigenlijk een soort verminking is, wat valt onder kindermishandeling. Nederland heeft natuurlijk niet zo’n soort traditie of cultuur, dus automatisch kijken we hier in Nederland ook heel anders tegen aan. Terwijl meisjesbesnijdenis in Afrika een traditie is, vinden wij het hier iets wreeds, iets wat niet mag.

 

In Nederland wordt meisjesbesnijdenis bestraft met een maximum van twaalf jaar gevangenis. Hoe vaak het in Nederland voorkomt, is onbekend.

Het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming houden zich bezig met het voorkomen van besnijdenis. Toch vindt de regering dat er in Nederland sneller moet worden ingegrepen bij besnijdenis of het vermoeden daarvan.


Wat de regering doet tegen meisjesbesnijdenis.
  • Ouders moeten een oudercontract ondertekenen, waarbij ouders die aan die cultuur en traditie vasthouden, aangeven hun dochter nooit te laten besnijden
  • Meer voorlichting geven over de gevaren van meisjesbesnijdenis
  • Als er een vermoeden is dat een meisje zal worden besneden, wordt dat gezin in de gaten gehouden
  • Leraren, artsen en hulpverleners worden alerter gemaakt op signalen van besnijdenis

 

Wil je nog meer weten over meisjesbesnijdenis?

Voor meer algemene info kun je op deze site kijken. Of hierno-game is een site van jongeren tegen meisjesbesnijdenis.

 

Bron: Hulpmix

         NRC Handelsblad 14-02-09

 

Wil je meer weten over de visie van de islam op meisjesbesnijdenis? Kijk dan hier.